Till ansökningsformulär

Är du en passionerad entreprenör?

Om oss

Idén med Rosengård Invest är att underlätta för entreprenörer med utländsk bakgrund att driva och utveckla företag i Sverige. Rosengård Invest skiljer sig från en del andra riskkapitalbolag genom att vi har en mer långsiktig strategi för våra investeringar.

Traditionella riskkapitalbolag planerar skilsmässan redan innan de ingår äktenskap – vi tror på ett långt och passionerat äktenskap så länge vi kan bidra till en positiv utveckling i bolaget. Det går inte alltid att förutse hur lång eller kort resan ska bli, men målsättningen för oss är att skapa starka företag med en stabil utveckling genom att tillsammans investera kapital och kompetens.

Rosengård Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i både nya och befintliga företag. Verksamheten bygger på affärer, goda affärer och förväntas uppnå lönsamhet enligt uppsatta mål. En god affär är en affär där alla inblandade tjänar något; entreprenören, investeraren och samhället.